studioDigital

studioDigital

Slanje anonimnih e-poruka

Slanje anonimne e poste

Slanje anonimnih e-poruka Želite li nekome poslati anoniman mail? Zašto ići na anonimnu e-poštu kada postoji mnogo vrhunskih i besplatnih usluga kao što su Gmail, Outlook i Yahoo? Pa odgovor je vrlo jednostavan: zbog privatnosti. Sigurno ste bezbroj puta imali…

Šta je tehnički SEO?

Tehnički SEO

Šta je tehnički SEO? Neka osnovna znanja o tehničkijoj strani SEO mogu značiti razliku između sajta visokog ranga i sajta koji uopšte nije rangiran. Tehnički SEO nije lak, ali mi ćemo ga pokušati objasniti laičkim jezikom Šta je tehnički SEO?…

Mala preduzeća i veliki ciljevi

Izrada sajtova i online prodavnica

Izrada sajtova za mala preduzeća Zašto onlajn? Nakon što sam razmišljao o mojih 20 godina konsultovanja sa malim preduzećima kako bih im pomogao u njihovim potrebama za internetom, počeo sam da primećujem da se pojavljuje obrazac. Mnogi vlasnici malih preduzeća…