Responsive web dizajn

Koji su to najpopularniji trendovi koji se koriste prilikom izrade sajtova?

Postoje mnogi trendovi u web dizajnu koji se menjaju iz godine u godinu. Neki od najnovijih trendova se jako brzo razvijaju tako da prilikom izrade svog sajta proverite da li ih programer kojeg ste angažovali prati. Ovo može biti jako važno kako za izgled vašeg sajta tako i za njegovu funkcionalnost.

Responsivni dizajn

Većina ljudi sada koristi mobilne uređaje za pregled sajtova, pa je važno da vaš sajt izgleda dobro na različitim veličinama ekrana.

Ovo je tehnika dizajna sajta gde se sam sajt prilagođava različitim veličinama ekrana, tako da sajt izgleda dobro i na mobilnim uređajima i na desktop računarima. To je važno jer sve više ljudi koristi mobilne uređaje za pregled sajtova, pa je važno da sajt izgleda dobro na različitim veličinama ekrana.

Da bi sajt bio responsivan, dizajner treba da koristi odgovarajuće tehnike dizajna i kodiranja, kao što su „grid“ sistemi i „media queries“, kako bi se prilagodio različitim veličinama ekrana.

Responsivni dizajn je važan za korisničko iskustvo jer omogućava korisnicima da pregledaju sajt bez problema, bez obzira na to koji uređaj koriste. To takođe pomaže da sajt bude više prilagodljiv i da se lakše prilagođava budućim promenama u tehnologiji.

Dizajn zasnovan na korisničkom iskustvu (UX)

Korisnici očekuju da će sajtovi biti jednostavni za korišćenje i da će im pružiti sve informacije koje traže.

To je proces dizajniranja sajtova, aplikacija i drugih interaktivnih sistema tako da pruže što bolje iskustvo korisnicima. To uključuje razmatranje načina na koji korisnici interaguju sa sistemom, njihove potrebe i očekivanja, kao i način na koji sistem može da im pomogne da postignu svoje ciljeve.

UX dizajn se bavi mnogim aspektima interakcije korisnika sa sistemom, uključujući izgled, navigaciju, dostupnost i brzinu učitavanja. Cilj je da se kreira sajt / sistem koji je lak za korišćenje i koji pruža korisnicima sve informacije koje traže.

Da bi se postiglo dobro korisničko iskustvo, UX dizajneri obično koriste tehnike istraživanja korisnika, kao što su intervjui, grupne diskusije i testiranje sa korisnicima, kako bi bolje razumeli njihove potrebe i očekivanja. Ovi podaci se onda koriste za dizajn sistema koji će biti što bolje prilagođen potrebama korisnika.

Brzina učitavanja sajta

Brzi sajtovi: Korisnici neće čekati duže od nekoliko sekundi da se sajt učita, pa je važno da vaš sajt bude što brži.

Brzina učitavanja sajtova je važna za korisničko iskustvo i uspešnost sajta. Korisnici obično neće čekati duže od nekoliko sekundi da se sajt učita, pa ako se sajt učita prekasno, mogu se okrenuti drugom sajtu. Ovo može dovesti do smanjenja broja poseta sajtu i smanjenja prihoda od oglasa ili prodaje proizvoda.

Postoji mnogo faktora koji utiču na brzinu učitavanja sajta, uključujući:

Veličinu datoteka na sajtu (posebno velike slike i videi)
Kvalitet hostinga
Količinu koda na sajtu
Korisnička udaljenost od servera
Broj zahteva za resursima koji se prave prema serveru…

Da bi se poboljšala brzina učitavanja sajta, treba raditi na smanjenju veličine datoteka, optimizaciji koda i korišćenju bržeg hostinga. Takođe, može se koristiti „caching“ da se smanji broj zahteva prema serveru.

Poboljšanje brzine učitavanja sajta može imati značajan uticaj na korisničko iskustvo i uspešnost sajta, pa je važno voditi računa o tome.

Dizajn zasnovan na sadržaju

Dizajn sajta treba da bude jasan i čist, sa fokusom na sadržaju.

Dizajn sajta zasnovan na sadržaju je pristup dizajnu koji se fokusira na sam sadržaj i kako najbolje da se prikaže korisnicima. Ovaj pristup se suprotstavlja tradicionalnom pristupu dizajnu gde se naglasak stavlja na izgled sajta, a ne na sam sadržaj.

Dizajn sajta zasnovan na sadržaju zahteva da se sadržaj bude na prvom mestu, a da se dizajn prilagodi sadržaju, umesto obrnuto. Ovo znači da se koriste jednostavni, čisti dizajnovi elemenata i da se izbegavaju dekorativni elementi koji ometaju čitanje i razumevanje sadržaja.

Ovaj pristup je popularan jer omogućava da se sadržaj lako pročita i razume, što je važno za korisničko iskustvo. To takođe pomaže da se sajt lakše prilagođava budućim promenama u sadržaju, jer se dizajn prilagođava sadržaju, a ne obrnuto.

Ukoliko želite da vaš sajt ima dizajn zasnovan na sadržaju, važno je da koristite jednostavne i čiste dizajn elemente i da se fokusirate na prikazivanje sadržaja na što jednostavniji način.

Video sadržaj

Video sadržaj postaje sve popularniji na sajtovima i može pomoći da se vaš sajt izdvoji od ostalih.

Video sadržaj se sve više koristi u web dizajnu i može imati značajan uticaj na korisničko iskustvo. Video sadržaj može da bude korisno sredstvo za prikazivanje informacija na sajtu, jer ljudi obično bolje razumeju informacije kada ih vide u vizuelnom obliku.

Video sadržaj se može koristiti na različite načine u web dizajnu:

Kao deo sadržaja: Video sadržaj se može koristiti kao deo sadržaja na sajtu, kao što su tutorijali ili prezentacije.

Kao dekorativni element: Video se može koristiti kao dekorativni element u pozadini sajta ili kao deo dizajna.

Kao sredstvo za povećanje engagementa: Video sadržaj može pomoći da se poveća engagement korisnika, jer ljudi obično više vremena provode na sajtovima sa video sadržajem.

Kada se koristi video sadržaj u web dizajnu, važno je da se vodi računa o veličini datoteke i brzini učitavanja. Video datoteke mogu biti veoma velike, pa ako se koriste u velikim količinama, mogu usporiti učitavanje sajta. Takođe, važno je da se video sadržaj prilagodi različitim veličinama ekrana, kako bi se izbeglo da se deformiše na mobilnim uređajima.

Personalizovani sadržaj

Korisnici očekuju da će sajtovi pružiti personalizovan sadržaj koji odgovara njihovim interesovanjima i potrebama.

Personalizovani sadržaj je sadržaj koji se prikazuje korisnicima na osnovu njihovih interesovanja i potreba. Ovo može da uključuje prikazivanje različitih vrsta sadržaja korisnicima na osnovu njihove istorije pregledanja sajta, kao i prikazivanje personalizovanih reklama i preporuka proizvoda.

Personalizovani sadržaj može da ima značajan uticaj na korisničko iskustvo, jer omogućava da se korisnicima pruži sadržaj koji odgovara njihovim interesovanjima. To može da poveća vreme provedeno na sajtu i poveća verovatnoću da će korisnici kupiti proizvod ili uslugu.

Da bi se kreirao personalizovani sadržaj, potrebno je da se prikupljaju podaci o korisnicima, kao što su njihova istorija pregledanja i interesovanja. Ovi podaci se onda koriste za segmentaciju korisnika u različite grupe i za kreiranje personalizovanih poruka i sadržaja za svaku od tih grupa.

Ukoliko želite da vaš sajt koristi personalizovani sadržaj, važno je da imate sistem za prikupljanje i upravljanje podacima o korisnicima, kao i da imate strategiju za kreiranje personalizovanih poruka i sadržaja.

U Studio digital-u smo spremni da vas saslušamo i damo vam ponudu koja će najbolje odgovarati vašim potrebama. Slobodno nas pozovite i zatražite besplatnu procenu i ponudu.

STUDIO DIGITAL
063 538 868